utm_source=taboola&utm_medium=referral
תהליך אישי בהיבט זוגי

תהליך אישי בהיבט זוגי

תהליך אישי יתאים כאשר רק צד אחד נכון לעבודה זוגית וכאשר הצד השני לא משתף פעולה ו/או לא מסוגל לקבל את האפשרות שהבעיה היא משותפת ו/או לא מוכן לסיוע של צד שלישי ו/או לא מאמין בכלל בייעוץ זוגי.


בתהליך האישי נבחן יחד את הקשיים ואת המענה שיכול לסייע לכם לצלוח את הקשיים הזוגיים בדיוק כמו בתהליך הזוגי, תוך התאמת כלים ליישום מול הצד השני.


מבחינה רגשית תהליך אישי מהווה לרוב תהליך יותר קשה ומציף, מאחר והצד השני לא שותף לתהליך, לחשיבה, לשינויים ובעצם רק צד אחד 'מתאמץ'. 


עם זאת, השינויים והצעדים הקטנים שעושה הצד שמתנסה בתהליך המקצועי מוביל להשפעה על הצד השני ובסופו של דבר הזוג מצליח לחוות יחד שינוי מתמשך ואף לגרום לכך שהצד השני יאמין במסוגלות של תהליך מקצועי וירצה להצטרף בהמשך.


בנוסף לכך, מי שבוחר ללכת לתהליך אישי בדר"כ מגיע עם מוטיבציה ורצון לשינוי וכשהמאמץ הזה מנותב להצלחה - הדרך להצלחת התהליך (או לכל הפחות לשינוי חיובי בזוגיות) סלולה..


אז אם אין דרך אחרת והצד השני לא משתף פעולה - צרו איתי קשר ונעבוד יחד על הזוגיות שלכם.