utm_source=taboola&utm_medium=referral

השינוי בידיים שלכם

מעשה אבות - סימן לבנים

ילדותו של האדם משפיעה על התנהגותו ועל התנהלותו לאורך החיים, ודפוסי ההורות, אירועים שחווה וזיכרונות שנשמרים אצלו מילדותו יפגשו בו מבלי שיהיה מודע לכך במערכת הזוגית...

קרא עוד  

להבין אותו | להבין אותה

לא פעם יוצא לנו לחשוב שהבנו את הצד השני אבל הסתבר בדיעבד שהמציאות היא אחרת לגמרי וההיפך.. התכוונו לומר שאנחנו מרגישים משהו, והצד השני הבין שאנחנו מרגישים משהו אחר לגמרי..

קרא עוד  

הכלה מאיסטנבול ותקשורת זוגית

לרוב דברים שיפריעו לנו בזוגיות - אלו דברים שדווקא אהבנו בתחילת הקשר

קרא עוד  

לכל זוג DNA זוגי משלו ♀️♂️

אם לא תדברו על זה, איך תדעו לא לחזור על אותו הדפוס שמקלקל לכם?

קרא עוד  

בתוך תוכי לא ראיתי את 'הקשת בענן' זורחת.

בימים אלה לפני 6 שנים בדיוק - ידעתי שבעוד שבועיים אסיים את עבודתי ב

קרא עוד