utm_source=taboola&utm_medium=referral
כשבן הזוג אוהב ולא בהכרח יודע לבטא במילים

הייתי אז סטודנטית שנה שנייה למשפטים (בת 25 בערך), דפיקות בדלת בשעת ערב, הבן של בעלת הדירה ביחידה ששכרתי ובת זוגתו ביקשו ממני לצאת "ולגשר" ביניהם.. 

(אני עדיין זוכרת את התמיהה שלי - 'באיזה קטע?' אבל זרמתי..), ישבנו על מדרגות הכניסה והם פשוט ביקשו שאשמע את הטענות שיש לכל אחד מהם ואעזור להם להבין יחד.. ישבנו למעלה משעה והם פתחו, ושאלתי שאלות, והם הסכימו, והתווכחו, היא דמעה, הוא חיבק...

"למה אתה לא אומר לי שאתה אוהב אותי כשאנחנו עושים סקס?"  נזכרתי במשפט הזה עכשיו כשעברתי על התמונה.. ואני זוכרת ששאלתי אותה: "את מרגישה שהוא אוהב אותך?"

הגענו לבסוף להבנה והסכמה שחשוב, מאוד, להביע את האהבה בזוגיות, לחלקנו קשה לבטא במילים, אז חשוב לעשות את זה בדרכים אחרות. בזוגיות חשוב להביע תשומת לב הדדית ולוודא שהצד השני מרגיש 'ולא רק יודע' ובטח בחלוף הזמן והשנים. 

דרכי ביטוי האהבה ישתנו עם הזמן, אך וודאו שזה קורה, אפילו שוחחו על כך מידיי פעם וודאו שבן הזוג מקבל מכם את המענה לצורך 'להרגיש', עזרו לשני לדעת באיזה אופנים זה יכול להתמלא אצלכם אם לא במילים. ובכל מקרה זכרו תמיד לשים לב למעשים של הצד השני ולתת להם את תשומת הלב הראויה להם.