utm_source=taboola&utm_medium=referral

גישור משפחתי


גישור משפחתי

גישור בענייני משפחה | גישור שלום בית בין בני משפחה 

כל מחלוקת משפחתית מעיבה על היחסים המשפחתיים, בין אם בנושא המנוהל משפטית ובין אם מחלוקות הנובעים ממשקעים קיימים. את המתיחות במשפחה והן את הסכסוך ניתן לפתור בתהליך גישור ובעיקר להישאר משפחה.


גישור גירושין 

הובלה להסכמות המסדירות את כל הקשור בחיי הנישואים לשביעות רצון שני הצדדים, וכן במחלוקות המתעוררות לאחר הגירושין.
ההחלטה להתגרש היא לא פשוטה, וגם ההשלכות הכלכליות שלה לא מקלות על אף אחד מהצדדים. ועדיין, אפשר וצריך להתגרש נכון. גישור לגירושין מיועד לבני זוג המעוניינים להיפרד ולשמר את היכולת לתקשר יום למחרת הגירושין, גם ובעיקר למען הילדים

פרידה או גירושין לא חייבים להיות הליך דרמטי וכואב, אפשר לעבור את זה יחד, בעזרת גישור מקצועי, ולצאת לשלב הבא בחיים עם כוחות והבנות משמעותיות, שיעזרו לכל הצדדים להמשיך ולצמוח באופן אישי ומבחינה רגשית.

אני מזמינה אתכם לעבור תהליך מקצועי של גישור לגירושין, שיסייע להפוך את התהליך לנעים, מכבד ופשוט ככל הניתן. אז אל תתפשרו, חשבו על העתיד ועל ילדיכם - ובואו להתגרש נכון.