utm_source=taboola&utm_medium=referral

טיפים ונקודות למחשבה #משפחה


השינוי בידיים שלכם

קורונה, בידוד, זוגיות ומשפחה

בידוד, לא בידוד ילדים בבית, ילדים במסגרות הורים עובדים, זוגות לבד בבית בלי יוצא מן הכלל - כל בית בנמצא בתקופה.. לא שגרתית.

קרא עוד  

מעשה אבות - סימן לבנים

ילדותו של האדם משפיעה על התנהגותו ועל התנהלותו לאורך החיים, ודפוסי ההורות, אירועים שחווה וזיכרונות שנשמרים אצלו מילדותו יפגשו בו מבלי שיהיה מודע לכך במערכת הזוגית...

קרא עוד