utm_source=taboola&utm_medium=referral

חוויות ותובנות מהעשייה #תקשורת זוגית


תוהה מתי התחלתי להיות רגישה כ"כ להתרחשויות בין בני זוג

נזכרתי שיש לי פה גבר שאוהב אותי ורוצה בטובתי

הוא מגיע בסוף יום אחרי העבודה, הבית הפוך ומבולגן ובמקום לסדר ולעזור..

אל תוותרו בקלות על האהבה שנדחקה - היא לא בהכרח נעלמה