utm_source=taboola&utm_medium=referral

חוויות ותובנות מהעשייה #מגשר


בסיום הפגישה הכאב לא נעלם, אך ירידת המתיחות בהחלט הורגשה.. הם מבינים כעת יותר כמה הבחירה שלהם בתהליך גישור על פני בימ"ש היא משמעותית