חוויות ותובנות מהעשייה #זוגיות בחגים


פגישה לפני החגים היא תמיד שונה ומחייבת רגישות מיוחדת