חוויות ותובנות מהעשייה #העדר הבנה


הוא מגיע בסוף יום אחרי העבודה, הבית הפוך ומבולגן ובמקום לסדר ולעזור..