utm_source=taboola&utm_medium=referral

חוויות ותובנות מהעשייה #גישור משפחתי


בסיום הפגישה הכאב לא נעלם, אך ירידת המתיחות בהחלט הורגשה.. הם מבינים כעת יותר כמה הבחירה שלהם בתהליך גישור על פני בימ"ש היא משמעותית

אימון אישי | גישור משפחתי | שלום בית

המשפטים חוזרים אך עבור כל משפחה הם משקפים משמעות אחרת לגמריי