utm_source=taboola&utm_medium=referral

חוויות ותובנות מהעשייה #גישור


בסיום הפגישה הכאב לא נעלם, אך ירידת המתיחות בהחלט הורגשה.. הם מבינים כעת יותר כמה הבחירה שלהם בתהליך גישור על פני בימ"ש היא משמעותית

דווקא אז אנחנו "רואים את האור אי שם"